Haftungsausschluss

Nutzungsbedingungen der Website von Kersten Wielersport

Het gebruik van de website van Kersten Wielersport is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van de website (inclusief links naar andere websites) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Nutzung der Website von Kersten Wielersport

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website van Kersten Wielersport Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Schutz personenbezogener Daten

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de website van Kersten Wielersport beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan er om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zur Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Informationen bzw. zur Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Online-Dienste.
  • Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist auf den vorgesehenen Zweck beschränkt
  • Ihre personenbezogenen Daten werden weder an Dritte weitergegeben noch für Direktmarketingzwecke Dritter verwendet
  • Wir treffen bestmögliche Sicherheitsmaßnahmen, um einen Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten durch Dritte zu verhindern
  • De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Links und Referenzen

Op of via de website van Kersten Wielersport wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controle mogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De links naar andere websites die de website van Kersten Wielersport bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Rechte an geistigem Eigentum

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (afbeeldingen) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Deze website is ontwikkeld door Ryde Style.

Fotografie door Cannondale, Biachi & Kersten Wielersport